Ούζο – Τσίπουρο

Το ούζο είναι το προϊόν της απόσταξης στέμφυλων και άλλων σακχαρούχων πρώτων υλών, που έχουν αρωματιστεί και για την απόσταξη του οποίου χρησιμοποιείται ειδικό αποστακτικό μηχάνημα, δεν μπορεί να υποστεί παλαίωση και πίνετε σκέτο ή με προσθήκη νερού. Το τσίπουρο, από την άλλη πλευρά, είναι, κατά κανόνα, το καθαρό προϊόν της απόσταξης στέμφυλων χωρίς αρωματισμό. Το τσίπουρο είναι άχρωμο και έχει υψηλό αλκοολικό βαθμό, γι’ αυτό πίνετε συχνά αραιωμένο και σχεδόν πάντα συνοδεία μεζέδων. Πολλοί είναι οι κάτοικοι της Χαλκιδικής που παράγουν δικό τους τσίπουρο είτε για πώληση αλλά το πιο σύνηθες είναι να χρησιμοποιείται για οικεία χρήση.