Λαογραφικό Μουσείο Παρθενώνα

Στολίδι πλέον του παραδοσιακού οικισμού είναι το λαογραφικό του μουσείο. Όπως εξηγεί η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου προϋπήρχε μια πρόχειρη λαογραφική έκθεση. «Το 2001 έγινε ένας ισόγειος χώρος με αγροτικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα αντιπροσωπευτικά εκείνης της εποχής μεγαλύτερος θησαυρός του συγκεκριμένου μουσείου είναι το αρχείο φωτογραφιών, ενώ και το κτήριο αυτό καθ’ αυτό είναι αντιπροσωπευτικό.

Είναι ένα κτίσμα του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Πεονίδη, λειτούργησε από το 1908 έως το 1971 που έπαψε να υπάρχει η κοινότητα λόγω της μετοίκησης των κατοίκων στον Νέο Μαρμαρά», αναφέρει χαρακτηριστικά για την ιστορία του μουσείου η κ. Μαργαρίτη. Όπως τονίζει η ίδια, όποιος ανέβαινε στον Παρθενώνα παλαιότερα μπορούσε να δει μόνο τα σπίτια και τους δρόμους του οικισμού αφού θεωρείται ένα ανοικτό μουσείο αρχιτεκτονικής, αλλά δεν μπορούσε να μάθει κάτι για τον πολιτισμό και την ιστορία του. «Αυτό ήταν και το κίνητρο για να πιέσουμε για την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του μουσείου που ξεκίνησε από το 2003 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2016. Ήταν ένα έργο που πραγματοποιήθηκε σε πολύ δύσκολες εποχές, το οποίο εντάχθηκε σε πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής και θα έλεγα ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν το ενδιαφέρον του δημάρχου για την αναστήλωση», επισημαίνει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πρώτες εντυπώσεις για το μουσείο από τους επισκέπτες είναι πολύ θετικές.

Η επίσκεψη στο μουσείο γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Tηλ.: 23750 71075.