Λαογραφικό Μουσείο Νέας Τρίγλιας

Στον οικισμό της Νέας Τρίγλιας λειτουργεί λαογραφικό μουσείο με σπάνια εκθέματα από τα πρώτα χρόνια των προσφυγικών χρόνων. Το μουσείο είναι σε μία μεγάλη και ωραία αίθουσα που βρίσκετε στο χώρο του κτιρίου Απανταχού Τριγλιανών. Στο μουσείο, υπάρχουν και μερικά παλαιοντολογικά, αρχαία, καθώς και Βυζαντινά ευρήματα από την περιοχή, η οποία ως γνωστόν είναι διάσπαρτη από τα διάφορα ευρήματα όλων των ιστορικών και προϊστορικών περιόδων. Πολλά εκθέματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις χαμένες πατρίδες. Aπεικονίζουν την καθημερινή ζωή των προσφύγων, τις παραδοσιακές φορεσιές τους και πολλά άλλα που δηλώνει τον πλούτο και την πνευματική καλλιέργεια των Ελλήνων κατοίκων της Μικράς Ασίας. Ακόμη στεγάζεται και το παράρτημα της Τρίγλιας με ένα υπέροχο γραφείο. Αυτό το κτίριο που έχει ανεγερθεί με πολλές. Yπάρχει μια αίθουσα για διάφορες τελετές ομιλίες εκθέσεις και για οτιδήποτε την χρειαστεί η τοπική κοινωνία.  Δωρεές από τον σύλλογο αλλά και από πολλούς Τριγλιανούς που βρίσκονται σε άλλα μέρη. Αυτό το κτίριο και ειδικά το μουσείο είναι κλειστό για το κοινό εδώ και τρία χρόνια και δεν μπορούν να το επισκεφθούν παρά μόνο με ραντεβού.

Τηλ.: +30 2373051105, 6944865146