Λαογραφικό Μουσείο Βιθυνίας

Στο Μουσείο εκτίθενται οικιακά σκεύη, αγροτικά εργαλεία, φορεσιές, φωτογραφίες κ.λπ. από τη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, το γενέθλιο τόπο των προσφύγων της περιοχής.

Οικία Τούρκου Χατζή Οσμάν, Περιοχή Αλμύρας, 63200, Ν.Μουδανιά

Tηλ.: 23730 21368