Κατάστημα Εθνικής Τράπεζας-Νέος Μαρμαράς

Κατάστημα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πλατεία Κωνσταντίνου Καραμανλή & Ι. Καρρά, Νέος Μαρμαράς, Χαλκιδική