Επίτιμο Προξενείο Βραζιλίας

Δωδεκανήσου 8, 54626, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310538157, F: 2310538157

E-mail: con_brazil@otenet.gr Website: http://atenas.itamaraty.gov.br/el/