Επίτιμο Γενικό Προξενείο Γαλλίας

Ευζώνων 27, 54640, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310244030-1, F: 2310244032

E-mail: contact.thessalonique-fslt@diplomatie.gouv.fe

contact.thessalonique-fslt@diplomatie.gouv.fe Website: www.ambafrance-gr.org