Όρος Στρατονικό-Κορυφή Σκαμνί

Η κορυφή Σκαμνί στο όρος Στρατονικό της Χαλκιδικής αποτελεί “Τόπο Κοινοτικής Προστασίας” του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με κωδικό GR1270005. Το όρος βρίσκεται στην περιοχή των δήμων Αρναίας και Σταγίρων και η προστατευόμενη περιοχή του εκτείνεται σε 79.280 στρέμματα. Στο Στρεμπένικο, όπως επίσης είναι γνωστό το όρος, υπάρχουν διάφορα είδη βλάστησης. Ανάμεσα στα δέντρα που φύονται στο όρος είναι η οξιά, η δρυς και η καστανιά. Χαρακτηριστικά είναι τα πυκνά δάση της περιοχής και η απουσία καλλιεργειών και οικιστικών ζωνών. Σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνονται κατάλληλες συνθήκες για την αναπαραγωγή αρπακτικών πτηνών. Κίνδυνοι για το περιβάλλον του Στρατονικού αποτελούν η δασοκομία, το κυνήγι και η λειτουργία των γειτονικών μεταλλείων.