Χερσόνησος Άθως

Η χερσόνησος του Άθω αποτελεί “Τόπο Κοινοτικής Προστασίας” του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με κωδικό GR1270003. Πρόκειται για την ανατολικότερη και τραχύτερη εκ των χερσονήσων της Χαλκιδικής με έκταση 232.794 στρέμματα και ανώτερο υψόμετρο, την κορυφή του Άθω στα 2.033 μ. Η περιοχή είναι δασωμένη και αποτελείται από φυλλοβόλα είδη, μερικά κωνοφόρα, μικτά δάση, θαμνώδες και από αείφυλλους σκληρούς θάμνους (μακκί). Στην κορυφή του όρους Άθω διαμορφώνονται γυμνές και βραχώδεις ράχες. Λίμνες και ποτάμια δεν υπάρχουν στο Άθω. Σημαντικά θηλαστικά, πτηνά και ερπετά διαβιούν στην περιοχή, ενώ στη θάλασσα υπάρχουν και αξιόλογα ψάρια, όπως το barbusplebejus.