Χαβρίας (Το ποτάμι της Ορμύλιας)

LocationΟρμύλια

Ο Χαβρίας ή αλλιώς το ποτάμι της Ορμύλιας είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Χαλκιδικής και πηγάζει , κυρίως, από τους ορεινούς όγκους του Χολομώντα και του Στρατωνικού όρους, βόρεια και του Κάκαβου, διασχίζει ήρεμα την κεντρική Χαλκιδική και εκβάλλει στον Τορωναίο Κόλπο.

Θεωρώντας ως κύρια πηγή του Χαβρία την περιοχή ‘Πιάβιτσα’ του Νεοχωρίου, μπορεί να εκτιμηθεί ότι το συνολικό μήκος του ποταμού είναι της τάξεως των 59 km. Είναι ένα ποτάμι με πλούσια βλάστηση στις κοίτες του και με υπέροχα σημεία για περιπατητικές διαδρομές, περιήγηση με άλογα αλλά και με ποδήλατα.