Συγκρότημα Υδρόμυλου στο Μεταγγίτσι

Συγκρότημα υδρόμυλου στο Μεταγκίτσι του υδρόμυλου ιδιοκτησίας Ι.Μ Διονυσίου στο Μεταγκίτσι Ν. Χαλκιδικής, με ζώνη προστασίας 50 μέτρων γύρω από αυτό, χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, διότι αποτελεί αξιόλογο κτίσμα ειδικής λειτουργίας, παραγωγής παρασκευασμάτων αλεύρου, και σημαντική μαρτυρία για τις συνθήκες εργασίας και ζωής, ορισμένης περιόδου στην περιοχή του Ν. Χαλκιδικής.