Πλάτανος (Γεροπλάτανος)

Ο Πλάτανος χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης, σύμφωνα με την απόφαση 44039/ 2525/1975 και το ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976 του έτους 1976. Το πλατάνι είναι υπεραιωνόβιο, ενώ έχει ύψος 20 μ. και περίμετρο 15 μ. Η θέση του είναι στην πλατεία του χωριού Γεροπλάτανος στους πρόποδες του όρους Χολομώντας της Χαλκιδικής. Το δέντρο έχει τεράστια κλαδιά και στη ρίζα του υπάρχει πηγή. Το όνομα του χωριού οφείλεται στον πλάτανο.