Πλάτανος (Βάβδος)

LocationΒάβδος

Ο Πλάτανος χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης, σύμφωνα με την απόφαση 44039/ 2525/1975 και το ΦΕΚ 738/ΤΒ/1976 του έτους 1976. Ο πλάτανος είναι υπεραιωνόβιος και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους του νομού Χαλκιδικής. Η θέση του είναι στην κεντρική πλατεία του χωριού Βάβδος κοντά στον Πολύγυρο.