Περιφερειακό Ιατρείο Πευκοχωρίου

630 85 Πευκοχώρι Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 406 1202