Περιοχή Ιστορικού Κέντρου Πολύγυρου

Το ιστορικό κέντρο του Πολύγυρου και συγκεκριμένα η περιοχή από το πάρκο «έξι βρύσες» ως την πλατεία Μακεδονομάχων χαρακτηρίζεται ως ιστορικός τόπος. Πρόκειται για οικισμό που αναπτύχθηκε κυρίως κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Η οργάνωση του πολεοδομικού του ιστού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δύο κύριους παράλληλους άξονες από τους οποίους εξελίσσεται κυκλικά δευτερεύον πλέγμα δρόμων. Τα κτίρια είναι λιθόκτιστα, διώροφα τα περισσότερα και χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες, τα λαϊκά πλατυμέτωπα κτίρια με ξύλινα χαγιάτια, και τα μεταγενέστερα του 1890 κτίρια με συμμετρία στις όψεις που τονίζεται είτε με τριγωνικό αέτωμα στο κέντρο της όψης, είτε με προβολή του κεντρικού τμήματος.