Παλιό Σχολείο (Διδακτήριο) Βαρβάρας

LocationΒαρβάρα

Το παλιό σχολείο στην κοινότητα Βαρβάρας του νομού Χαλκιδικής χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι πρόκειται για κτίριο ειδικής λειτουργίας (Διδακτήριο), σημαντικό για την εδραίωση του Ελληνισμού στην περιοχή της Χαλκιδικής στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.