Παλαιό Διδακτήριο Πολύγυρου

Το κτίριο του παλιού Διδακτηρίου στον Πολύγυρο του Ν. Χαλκιδικής χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, γιατί αποτελεί μαρτυρία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Πολύγυρου κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα και γιατί είναι αξιόλογο έργο της αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστική τυπολογία και μορφή συνδεδεμένη με τα ειδικά χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής.