Νέα Σίλατα-Ροδόκηπος

Τα Νέα Σίλατα είναι ημιορεινό χωριό του νομού Χαλκιδική και ομώνυμο Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νέας Προποντίδας. Η θέση του είναι στα ανατολικά της Νέας Γωνιάς. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέων Σιλάτων υπάγονται οι οικισμοί Νέα Σίλατα (εδρα), ο Ροδόκηπος, που βρίσκεται σε υψόμετρο 165μ. και η Σωζόπολη.

Τα Νέα Σίλατα αποτελούν προσφυγικό χωριό. Οι κάτοικοι του είναι κυρίως Θρακιώτες Ντόπιοι και Καππαδόκες που ήρθαν πρόσφυγες. Γραφικό χωριό με σταθερή οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της μικρής απόστασης από την Θεσσαλονίκη, τις παροχές υπηρεσιών που προσφέρει η περιοχή αλλά και των φιλικών κατοίκων. Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στους 12 Αποστόλους.

Ανάμεσα στη Ν. Γωνιά και τα Ν. Σίλατα υπάρχει μικρός ημιορεινός οικισμός, ο Ροδόκηπος (48 κάτοικοι), με πολύ καλά διατηρημένο το παραδοσιακό χρώμα του, με πέτρινα σπίτια που μερικά αναστυλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται. Στον Ροδόκηπο εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή το 1922 οι περισσότεροι εκ των οποίων προήλθαν από τον Γκιούλμπαξε. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) το 1928 στον Ροδόκηπο εγκαταστάθηκαν 27 οικογένειες προσφύγων. Το όνομα του οικισμού πριν την εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων ήταν Σενελί ή Σέλελη. Αμέσως μετά η ονομασία του οικισμού αλλάζει, σε Ροδόκηπος από την μετάφραση του Γκιούλμπαξε (Gulbahce)gul=ρόδο, bahce=κήπος.