Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα

Η λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική αποτελεί “Τόπο Κοινοτικής Προστασίας” και “Ειδική Ζώνη Προστασίας” του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με κωδικό GR1270004. Η λιμνοθάλασσα εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Μάμα στην περιοχή των Νέων Μουδανιών και καταλαμβάνει μία έκταση 6.332 στρεμμάτων. Το νερό της λιμνοθάλασσας είναι υφάλμυρο, η βλάστηση χαμηλή, ενώ η περιοχή παρουσιάζει την εικόνα ενός αμμώδους χερσοτόπου. Στον υγρότοπο διατρέφονται, αναπαράγονται και διαχειμάζουν πολλά αξιόλογα πτηνά. Χαρακτηριστικά είναι επίσης και κάποια θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια. Η λιμνοθάλασσα κινδυνεύει από τη μείωση των υδάτων λόγω της ξηρασίας, την υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, την κατασκευή δρόμων και κατοικιών.