Λιμεναρχείο Ιερισσού

Αποστολίδη Ιωάννη 1, Ιερισσός, 63075
Τ:
2377022666