ΚΤΕΛ Νέα Μουδανιά

Αλμύρα, Νέα Μουδανιά,  632 00

Τ: 2373 021228