Κατάστημα Εθνικής Τράπεζας-Ιερισσός

Κατάστημα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οδός Βασιλέως Γεωργίου, Ιερισσός, Χαλκιδική