Ελαιοχώρια

Τα Ελαιοχώρια είναι χωριό και πρώην κοινότητα του Νομού Χαλκιδικής. Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Νέας Προποντίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από πολύ παλιά οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο οικισμός είναι γνωστός για τα υπέργηρα πουρνάρια του και τις υπέργηρες ελιές (οι τελευταίες υπάρχουν και στην Τρίγλια). Για τα ελαιόδεντρα, η χρονολόγησή τους ανάγεται στο 16ο αιώνα, ενώ τα δύο πουρνάρια στην αυλή του ναού των Ελαιοχωρίων χρονολογήθηκαν στα 300 έτη.

Ο οικισμός ιδρύθηκε με την εγκατάσταση προσφύγων (από το Σχολάριο της Θράκης και από τη Μικρά Ασία) μετά το 1922. Στον οικισμό εγκαταστάθηκαν γύρω στο 1930 οικογένειες Σαρακατσάνων, οι οποίες στα μέρη αυτά ξεχειμώνιαζαν από πάρα πολύ παλιά. Το όνομά του το οφείλει στα πολλά ελαιόδεντρα. Το 1960 κατασκευάστηκε υδραγωγείο. Η εμφάνιση αρτεσιανών πηγών ζεστού νερού κατέδειξε τα Ελαιοχώρια γνωστά από παλιά για την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου. Στα Ελαιοχώρια λειτουργούν έξι μικρά πειραματικά θερμοκήπια. Τα αποτελέσματα από αυτές τις εφαρμογές είναι αισιόδοξα και δίνουν ώθηση για περισσότερη έρευνα σε γεωθερμικά πεδία που έχουν εντοπιστεί αλλά δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά.