Δημοτικό Σχολείο στη Γαλάτιστα

Το δημοτικό σχολείο, δείγμα της κλασικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του χωριού. Είναι διώροφο πέτρινο κτίσμα με μεγάλες αίθουσες και αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Ο εξωτερικός χώρος είναι διαμορφωμένος με παρτέρια και αιωνόβια πεύκα.