Αστυνομικό τμήμα Γαλάτιστας

Γαλάτιστα, 63073
Τ: 2371031205