Το παλιό Σχολείο και ο “Αρσανάς” Αμμουλιανή

Το παλιό σχολείο είναι πιθανότατα το αρχαιότερο σχολείο στη Χαλκιδική.

Το παλιό ναυπηγείο «Αρσανάς» είναι ένα τυπικό παράδειγμα της χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής του Αγίου Όρους