Πέδυ Κασσάνδρας – Κέντρο Υγείας

630 77 Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 435 0000