Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Φώκαιας

630 77 Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 408 1203