Γραμματεία – Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου

630 74 Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 235 0020