Περιφερειακό Ιατρείο Αμμουλιανής

630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 705 1333