Περιφερειακό Ιατρείο Συλλάτων

630 80 Νέα Σίλατα Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 307 1330