Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου

LocationΝεοχώρι

630 74 Αρναία Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 204 1311