Περιφερειακό Ιατρείο Βάβδου

LocationΒάβδος

630 73 Βάβδος Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 109 1298