Πέδυ Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής – Κέντρο Υγείας

630 85 Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 535 0000