Λιμενικό Φυλάκιο Βατοπεδίου

 Βατοπέδι, Ορμύλια, 63071
Τ: 2377023925