Λαογραφική έκθεση στην Παλαιόχωρα

Στο σπίτι του λαογράφου και δασκάλου Δημητρίου Τσιότρα, όπου λειτουργεί μόνιμη έκθεση λαογραφίας.