ΚΠΕΔΥ Παλαιοχωρίου – Κέντρο Υγείας

630 74 Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 235 0000