Κατάστημα Εθνικής Τράπεζας-Κασσανδρεία

Κατάστημα  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Νέα Επαρχιακή Οδός Καλλιθλες-Κασσανδρείας-Σίβηρης, Κασσανδρεία, Χαλκιδική