Αρχαιολογικό Μουσείο Ολύνθου

Το Μουσείο λειτουργεί από τον Ιούλιο 1998 στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολύνθου. Στους χώρους του δεν εκτίθενται ανασκαφικά ευρήματα, αλλά οπτικοακουστικό υλικό, με τη βοήθεια του οποίου ο επισκέπτης αποκτά μια πιο ευρεία εικόνα για την ιστορία και τη λειτουργία της αρχαίας Ολύνθου καταρχάς, και κατά δεύτερον για την πορεία των ανασκαφών και της αναστήλωσης του χώρου. Μέσα από φωτογραφικό υλικό και σύντομα κείμενα περιγράφονται το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, καθώς και το σχήμα μιας τυπικής ιδιωτικής οικίας, η τοπική οργάνωση (προετοιμασία φαγητού, αποθήκευση τροφίμων, πλέξιμο) και η οικονομική ζωή της πόλης (λιθοτεχνία, κηροπλαστική, γεωργικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, συμπόσια). Επίσης, δίνονται πληροφορίες για την πορεία του ανασκαφικού έργου, από την εποχή του Robinson, το 1928 μέχρι και τις τελευταίες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 1990 και 1992. Στοιχεία επικοινωίας: Όλυνθος Χαλκιδικής, αρχαιολογικός χώρος.

Τηλ.: +30 23730 91000