ΛΙΜΑΝΙΑ

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με Λιμάνια στη Χαλκιδική

Λιμάνι Ουρανούπολης

0.0

Καθημερινά από το μικρό λιμάνι στη σκιά του Πύργου στην Ουρανούπολη ξεκινούν τα καράβια στα οποία

Location: Ουρανούπολη, Χαλκιδική, Ελλάδα